Beskrivning

Plantering
I botten av insatsen läggs ett lager lecakulor eller lavasten, 2-5 cm tjockt beroende på krukstorlek. Lecakulorna gynnar syresättningen i rotsystemet och har en betydande inverkan på anläggningens bevattningssystem. Fyll sedan på med jord ovanpå lecakulorna och plantera önskad växt.
Vattning
Vattningsfrekvensen varierar med krukstorleken, placering, väderlek samt med växtens individuella krav på vattenmängd. Står krukan på en solig plats krävs det oftare vattning än om den står skuggigt.
Vattenreservoaren fylls på ovanifrån genom påfyllnadsröret. Det tar cirka sex till åtta veckor för rötterna att växa ner så att de kan dricka vatten själv. Först då fylls reservoaren upp. Fyll då på till vattenindikatorn står på ”max”. Fram till att rötterna växt ut vattnar man som vanligt från ovan i krukan.

EAN: 2400000128397

Mått

  • 29×29×32 cm