Solhaga

Plantjord Mylla, Helpall

1 599:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Mylla plantjord
Solhaga Mylla är en utmärkt basjord som går bra att använda både inne och ute.
Mylla rekommenderar vi framförallt till träd, buskar, häckplantor och andra
förvedade växter.

Mylla plantjord är också ypperlig som jordförbättrare i leriga och sandiga jordar, och i rabattenoch grönsaksland då den har en hög mullhalt.

Den är grundgödslad med såväl makro- och mikronäring som räcker i 4–6 veckor. Jorden har även en extra järngiva för att växterna ska bibehålla sin gröna färg och direktverkande gödsel som växterna kan tillgodogöra sig under etableringen.

Sammansättning:
Torvblandning................. 95%
Naturgrus............................5%
Övrigt tillsatt /m3:
NPK 11-5-18 .................... 1,5 kg
Dolomitkalk .................. 5,5 kg
Struktur...............Fin-Medium
Volym...........................60 liter
pH värde.............. pH 5,5 – 6,5
Ledningstal................. 3,0– 5,0Pallen innehåller 39 säckar, var och en fylld med hela 60 liter jord, totalt 2,34 m3.

EAN: 50064206

Andra varianter