Beskrivning

Grön myrtetråd till t ex kransbindning.

EAN: 7312600060654