GroGreen

Mot Trådalger Pond Relief, 200 g

349:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

GroGreen Pond Relief* är ett snabbverkande och naturligt mikrobiologiskt medel för effektiv bekämpning av trådalger i sjöar, fiskdammar och dammar med liten vattengenomströmning. Trådalger utgör ett problem i många näringsrika sjöar, och omfattande förekomst kan leda till dåliga syreförhållanden och utkonkurrering av det gynnsamma växtlivet i sjön. Dåliga syreförhållanden kan leda till fiskdöd, besvärande lukt och ökade utsläpp av näring från bottnen. Försök i Danmark bekräftar att förekomsten av trådalger minskar med upp till 75 % vid användning av Pond Relief samtidigt som vattnet syresätts. Används för biologisk bekämpning av trådalger. Reducerar innehållet av tillgängliga näringsämnen. För förebyggande underhåll av vattenmiljöer. Till sjöar, dammar, vattenhinder och bevattningstankar. Pond Relief tillsätts när algernas tillväxtsäsong startar under tidig vår (från april). Därefter tillsätts produkten löpande under hela växtsäsongen, oftast fram till slutet av september, beroende på väderförhållandena. Produktens effektivitet är störst vid vattentemperaturer över 13º C. Rekommenderat pH-värde i vattnet: mellan 5,5 och 8,5.

EAN: 5412480630649