Algmedel Algo Stop

99:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Algo Stop är ett pulver mot trådalger. Det verkar biologiskt och innehåller inte koppar och är oskadligt för fiskar och växter i dammen. Algo Stop bekämpar de trådalger som sitter fast på stenar, vattenväxter och rötter. Det verkar effektivast när pH-värdet i dammen ligger inom 6,5-8,0.

EAN: 7330566780157