PH Stabilisator Pond Balans

119:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Pond balans är tillverkad för att öka vattenkvalitén och få stabilt hållbara värden i trädgårdsdammen. Pondbalans är speciellt bra på att neutralisera giftiga ämnen i vattnet som ammonium, nitrit och olika tungmataller. Det tar också bort svävalger (grönt vatten). Observera! Användning av Pondbalans skall inte ske i trädgårdsdammar där algtillväxten av trådalger är hög eftersom medlet stimulerar levnadsförhållanden för alla växter, och algtillväxten kan då öka som en oönskad bieffekt. Behandla då dammen några dagar innan med medel mot trådalger som tex. Algo Sol. Dosering: 100gr till 1000 liter vatten.

EAN: 7330566780072