Vattenrenare Clear Pond

119:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Oklart vatten i dammen kan orsakas av lerpartiklar, mikroorganismer, svävalger etc. Clear Pond är ett oskadligt medel som klumpar ihop de här partiklarna så vattnet snabbt klarnar. Partiklarna sjunker till botten eller fångas i filtret. Efter 5 dagar bör behandlingen upprepas för bästa resultat. Clear Pond 250 ml til 5625 l.

EAN: 5709360726777