Algmedel Anti Alg

349:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Anti Alg är ett pulver som är effektivast om du strör det direkt på trådalgerna. Medlet oxiderar algerna inom några timmar. Algerna ljusnar och inom ett par timmar upptill någon dag, blir de vitaktiga och lossnar från underlaget. Det är viktigt att ta bort de alger som lossnat, t.ex. genom att använda en håv. Lämnas de döda algerna kvar, kan de försämra vattenkvalitén och bidra till att nya alger bildas. Anti Alg 1,2 kg till 24000 liter.

EAN: 5709360962434

Andra varianter