Beskrivning

Algo Sol är avsett att förebygga och kontrollera algtillväxten i dammen. De aktiva substanserna förhindrar algernas fotosyntes. Eftersom alger är en viktig del i dammens biologiska system och viktigt för mikrofaunans näringskedja ska de inte förhindras totalt. 500 ml/10000 l.

EAN: 7330566780195

Mått

  • 500 cm
  • ml cm