Pondteam

1 kg Koi Stabil, 10000 L

399:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Ger din damm idealiska vattenvärden inom 15 minuter. Koi Stabil, 1000 g, räcker till 10.000 liter dammvatten. Medlet skall förvaras kallt och torrt. Koi stabil stabiliserar dina vattenvärden inom 15 minuter. Återställer pH värdet till ca 8,2 vilket är idealiskt för Koi. KH och GH hamnar inom en nivå som garanterar stabila vattenvärden. Koi Stabil är den nödvändiga produkten för alla trädgårdsdammar speciellt med Koi karp i. Användningsområden: Koi Stabil är tillverkad för att förbättra vattenkvalitén inom 15 minuter och få stabila hållbara värden i trädgårdsdammen. De stabila värden som skapas ökar också tillväxten på dina vattenväxter och svaga dammfiskar stärks. Obs! Användning av Koistable skall inte ske i dammar där algtillväxten av trådalger är hög. Detta då medlet stimulerar levnadsförhållanden för alla växter, och algtillväxten kan då öka som en oönskad bieffekt. Effekter och fördelar med Koi Stabil: Koi Stabil tillför vattnet tillräckligt med kalcium och koldioxid för att din damm skall få ett stabilt pH värde, mellan ca 7,5-8,3. Värdena förbättras märkbart inom ca 15 minuter. Koi Stabil förhindrar variationer i pH värdet genom att buffertverkan ökar. Ett pH högre än 8.6 eller stora variationer i pH värdet är skadligt för fiskar, då det framkallar stresshos dem. Nedbrytningsbakterier får bättre villkor och nedbrytningen av ammonium och nitrit stimuleras. Koi Stabil tillför inte några ämnen till dammen som inte redan finns naturligt. Därför är det oskadligt för alla sorters djurliv i dammen. Det är ofarligt för hundar och andra djur att dricka av vattnet i dammen även när Koi Stabil har använts.

EAN: 7330566770202