Pondteam

till 9000 L Aqua Start, 1 liter

289:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Neutraliserar klor och tungmetaller. Räcker till ca. 9000 liter vatten. Aqua Start används i ett förebyggande syfte, för att minska risken att skadliga ämnen påverkar växter och fiskar i dammen. Genom att använda Aqua Start neutraliseras klor och tungmetaller som kan finna i det vatten du fyller din damm med. Aqua Start innehåller även skyddskolloider för att skydda fiskarnas slemskikt, vilket är det yttersta ”hudlagret” på fisken. Om fiskarnas slemskikt skadas, ökar risken för att de blir mottagliga för olika infektioner och svampangrepp. Aqua Start påverkar inte filter, växter och djur i dammen. Aqua Start är lämpligt att använda vid: Start av dammen, Vattenbyte, Isättande av nya fiskar, Plantering av nya växter, Vid misstanke om obalans i dammen. Dammguiden på pondteam.se hjälper dig med dosering och vad du behöver för preparat. Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter möjliga, påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Alla vattenpreparat ändrar på ett eller annat sätt förhållande i dammen (det är också meningen). Då det är omöjligt att i varje enskilt fall garantera att inget negativt uppstår som följdeffekt, eller indirekt, kan vi inte ta ansvar för de enskilda fallen. Det här gäller speciellt medel mot alger då effekten när alger dör kan påverka vattnet. Med hjälp av Pondteams interaktiva guide på pondteam.se, hittar du lätt rätt preparat och dosering.

EAN: 7553490267154