Pondteam

till 10000 L Slamborttagningsmedel, 500 g

349:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Räcker till 10000 liter vatten. Tar bort alger som flyter upp till ytan. Pondteams Slambortagare är ett effektivt hjälpmedel för att motverka oklart vatten, som orsakats av bottensediment. I trädgårdsdammen bildas det efterhand bottensediment, från t.ex. nedfallna löv, foderrester och avföring från fiskarna. I själva förruttnelseprocessen blir vattnet oklart och det är då som Pondteams Slambortagare kan hjälpa till. Slambortagaren innehåller en kombination av mineraler som naturligt oxiderar bottensedimentet. Den andra beståndsdelen är de nyttiga klarvattenbakterierna som på ett naturligt sätt, skapar klart vatten i dammen. Innehåll: Komponenet A (mineraler) 2250 g. Komponent B (nyttiga klarvattenbakterier) 250 g. Beskrivning: Slambortagare tar bort slam och avlagringar i trädgårdsdammen. Förhindrar flytande alger genom naturlig nedbrytning. Binder fosfater. Innehåller både mineraler och klarvattenbakterier. Verkar snabbt. Är mest effektivt när temperaturen är över 10 grader. I varje trädgårdsdamm byggs det upp sediment och näringsdepåer. Det yttrar sig i ökad algtillväxt och ofta flyter alger och annat organiskt material upp till ytan. Pondteams slambortagningsmedel består både av naturliga mineraler som binder oönskade ämnen och naturliga bakterier som bryter ner restprodukter. Medlet är helt ekologiskt och verkar snabbt. Så här använder du Slambortagare 1. Komponent (A) Är ett naturligt mineralsubstrat som aktivt oxiderar organiska avlagringar och binder fosfater. Uppkomsten av näringsrika organiska avlagringar förhindras och förutsättningar för alger minskar radikalt. Du ser att uppkomsten av alger som flyter på ytan minskar märkbart. 2. Komponent (B) Klarvattenbakterierna bryter ned skadliga ämnen när de bildas och ger ett klart vatten. Du får ett biologiskt naturligt och rent vatten. 3. Till 1000 liter vatten används 45 gr komponent (A) och 5 gr komponent (B). Den medföljande mätskeden innehåller 10 gr. Överdosering är ej skadligt. Europeiskt patent 1 080 042. Följ alltid doseringen i förpackningen. Späd gärna ut medlet i en vattenkanna så är det lättare att få en jämn fördelning. Alla preparat är klassificerade till CHIP3 (Kemiska farlighetsinformation och förpackningsregler) EU 16 sidiga säkerhetsdatablad kan fås vid hänvändelse till PondTeam AB på www.pondteam.com eller e-post: info@pondteam.se. Alla preparat förvaras oåtkomligt för barn. Viktigt! Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundära effekter är möjliga påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Algmedel som tillsätts kan orsaka syrebrist eller avge gifter om de döda algerna inte avlägsnas. Vattenvärden kan också påverkas eftersom förhållanden ändras. Det är mycket ovanligt men kan förekomma.

EAN: 7330566702401