Osmo

Trädgårdsgödsel Bio Universal 6-2-6 + 2 % Mg, 5 kg

199:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Osmo Bio Universal Trädgårdsgödsel är sammansatt av utvalda, nyttiga och naturliga grundämnen. Helt utan kemiska tillsatsämnen. Produkten är berikad med tång och magnesium. Det perfekta valet för den som vill ha en långtidsverkande och miljövänlig gödselprodukt. Tång har traditionellt använts som naturlig gödsel för blommor, växter och köksträdgårdar i kustnära områden. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en sund växtlighet och bra jord. Organiskt material och organiskt kväve omsätts och bryts ned av mikroorganismer. Därmed stimuleras mikrofloran, vilket gynnar den biologiska aktiviteten i jorden eller växtsubstratet. Växtskiktets ekosystem utvecklas bättre. Näringsämnena frigörs inte på en gång, utan långsamt, i takt med nedbrytningen eller omsättningen, vilken påverkas av temperatur, fuktighet och biologisk aktivitetsnivå i marken. Osmos organiska gödselmedel är långtidsverkande.

EAN: 5412480630618