Rökgashuvud/Väggenomföring

1 995:-

Lorem ipsum dolor

Beskrivning

Krävs för installation genom vägg. Väggenomföringen består av två täckplattor som täcker hålet i väggen utanför och inne och ett rökgashuvud för fördelning av intagsluften och avgaserna (monterad på ytterväggen). Den har delade kammare och leder avgaserna genom den övre kammaren och får frisk luft från den nedre kammaren. Se till att uttaget inte snöar igen.

EAN: 7340068917609