Skötselråd för vattenstenar

Vattensten är troligtvis det enklaste sättet att skapa rofyllt porlande i din trädgård eller på din balkong. Enkelt kopplas den ihop och hålls i ordning. När vintern kommer är den lätt att montera ner för förvaring.

Fyll på vatten ofta då vattenmängden är liten och avdunstningen stor under sommaren.

Byt vatten ofta för minskad algbildning. Alger spolas lämpligen bort med högtryckstvätt. Vi säljer även medel som minskar algbildning och som ska användas direkt efter vattenbyte.

Innan senhöst och vinter bör stenen monteras ner och alla delar rengöras grundligt och därefter förvaras på frostfri plats. Sten och reservoar rengörs lämpligen med stentvätt. Pumpen kan läggas i vatten med kalklösande medel (enligt dosering) och låta den gå runt lite så att den rengörs ordentligt på insidan. Spola sedan av den noga och låt den gå i enbart vatten innan den läggs för förvaring.

Har du en vattensten med nedgrävd balja så bör överdelen monteras ner och plockas in tillsammans med pumpen, medan baljan töms på vatten och täcks över för att minska risken för frostskador.