Köksträdgården

Jordmån

Eftersom våra nyttoväxter ska prestera mycket på kort tid är det viktigt att deras växtmiljö är så bra som möjligt. Du kan skapa bra förutsättning för detta genom att:

  • Låta rötterna utvecklas ordentligt genom en mullrik, porös jord, så att de kan suga upp bade vatten och näring.
  • Förbättra jorden i köksträdgården genom skapa bra förutsättningar för jordens mikroliv. Det gör du genom att komplettera med organiskt material som t.ex. kompost.
  • Efter att du skördat de egentliga grödorna kan du så de så kallade efterskördarna, t.ex. honungsört eller lupin. De är självförsörjande när det gäller kväve och när de sent på hösten plöjs ner är jorden välförberedd inför nästa vår.

Ljus

Nyttoväxterna behöver mycket ljus! Anlägg din köksträdgård där solen kommer åt.

Växelbruk

Växelbruk betyder att man inte använder samma areal till samma slags gröda år efter år. Det kan förebygga problem med skadedjur och sjukdomar.

Skadeinsekter

Var uppmärksam och bekämpa växternas fiender så tidigt som möjligt. För ätliga växter rekommenderas t.ex Pyrsol.