Så sår du gräs

Förarbete

Bästa tid att så gräs är tidigt på hösten då jorden fortfarande är varm, och fuktigheten hög. Innan sådd är det viktigt att förbereda jorden. Ta bort stenar, trädrötter, grästuvor och grovplana. Blanda i sand eller grus om jorden är lerrik, jordförbättra om jorden är mager och grundgödsla eventuellt. Gödseln bör fräsas ner ca 10 cm. Grovplana igen med kratta och använd sedan gallervält för att trycka till jorden lite. Finjustera med kratta eller en bräda så att det blir så jämt som möjligt.

Sådd

Fråga oss vilken sorts gräsfrö som lämpar sig bäst till din jord. Sådden sker lämpligast i april-maj eller ännu bättre i augusti-september, när jorden är varmare. Så gräsfröna med spridarvagn så att det blir jämnt. Vi rekommenderar att man sår 2 gånger vinkelrätt mot varandra. Kör sedan med gallervälten obelastad över ytan så att gräsfröna får bra kontakt med jorden. Ogräs kan fort gro efter sådden. Därför är det extra viktigt att vattna rikligt så att gräsmattan trots ogräset stimuleras till grodd och tillväxt. Många ogräs är ettåriga och klipps bort när gräset börjar klippas. OBS! Ogräs-bekämpning får inte användas förrän gräsmattan är etablerad, efter ca 6 månader.

Klipp gräset första gången när det är 4-7 cm långt. Vid första klippningen "toppar" man bara gräset, så att det klyvs och blir tätare. Därefter kan man gradvis sänka klipphöjden till 3-4 cm.

Skötsel

Näring & Bekämpning

För att få en tät och slitstark gräsmatta behöver man gödsla ca 3 gånger under en säsong. Stroller-produkterna (Evergreen, Kombi, Trippel och Mossa) inte bara gödslar utan bekämpar samtidigt mossa och ogräs. Strollerspridare ger en jämn spridning och bästa resultat. Nelsons Gödning och Mossa GTI är näring och bekämpning som enkelt vattnas ut genom att kopplas till trädgårdsslangen. Överdosera aldrig preparat då det skadar både miljö och din gräsmatta och dessutom kostar en massa onödiga pengar.

Gräsklippning

Klipp cirka en gång i veckan för att öka tillväxten. Klipp ner 1/3 eller 1/2 av höjden. Rekommenderad klipphöjd är 3-3,5 cm och bör inte understigas, för då använder plantan all sin energi till nya bladskott och rotsystemet sviktar. Använd alltid skarpa knivar vilket reducerar sjukdomar i snittytorna. Är gräset kort kan gräsklippet ligga kvar och ge näring.

Vattning

En etablerad gräsmatta kan brännas helt i en torkperiod, men blir grön igen när det regnar. Överväg därför vattning av en sådan gräsmatta... Vill man ha en grön gräsmatta hela sommaren bör vattning ske först vid tydlig torka. Har man börjat vattna, måste man fortsätta, då små vattenmängder ökar gräsets fukt-behov. Vattning utförs lämpligast på kvällen för att minska avdunstningen. En nysådd gräsmatta behöver dock vattnas ett par gånger per dag för att orka rota sig ordentligt.